G cluster 2 2017-06-08T00:41:28+00:00

CLÚSTER DE CÒMIC I NOUS MÈDIA DE MALLORCA

El Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca es va constituir el 28 de setembre de l’any 2011, com consta en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu integrar els professionals, les empreses i les entitats vinculades al sector del còmic i els nous mèdia vinculats a aquest, i facilitar la seva innovació i desenvolupament, així com promoure aquest sector tant a nivell nacional com internacional.

Podran ser membres de l’associació, empreses, persones físiques o jurídiques i professionals que tinguin com a activitat qualsevol de les que conformen la cadena de valor del sector del còmic i els nous mèdia en relació. L’admissió de membres se sol·licita al Comitè Executiu de l’Associació i és ratificada per l’Assemblea General.

L’any 2017 el Comitè Executiu està format per

President: Pere Joan

Secretària: Sònia Delgado

Vicepresident: Rafel Vaquer

Vocals de la Junta:

Gonzalo Aeneas

Pepmi Garau

Flavia Gargiulo

Jorge Isaurralde, Tatúm

Saeta Hernando

Marta Masana

Neus Morey

Juan Roig

Nívola Uyá

Tresorer: Jaume Vaquer