CLÚSTER DE CÒMIC I NOUS MÈDIA DE MALLORCA

El Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca es va constituir el 28 de setembre de l’any 2011, com consta en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu integrar els professionals, les empreses i les entitats vinculades al sector del còmic i els nous mèdia vinculats a aquest, i facilitar la seva innovació i desenvolupament, així com promoure aquest sector tant a nivell nacional com internacional.

Podran ser membres de l’associació, empreses, persones físiques o jurídiques i professionals que tinguin com a activitat qualsevol de les que conformen la cadena de valor del sector del còmic i els nous mèdia en relació. L’admissió de membres se sol·licita al Comitè Executiu de l’Associació i és ratificada per l’Assemblea General.

L’any 2024 el Comitè Executiu està format per

President: Gonzalo Aeneas

Vicepresident: Pere Joan

Secretari: Enric Pujadas

Tresorer: Mateo Balaguer

Gestió de secretaria: Sebastià Cabot

Vocals de la Junta:

Álex Fito

Florentino Flórez /Escola d’Art i Superior de Disseny

Flavia Gargiulo

Timothy Llompart

Marta Masana

Miguel Ángel Miranda

Tomeu Riera

Jaume Vadell

Rafel Vaquer