Com cada mes d’octubre, la intervenció a El Mirador de Lluís Fuster la realitza un dibuixant de còmics. Aquesta vegada li ha tocat a Àlex Fito, que ens presenta una història d’amor entre colors primaris i formes geomètriques.
Pudes contemplar la intervenció en el 6 del carrer Set Cantons de Palma