A la fi dels anys 70 l’editorial Bruguera es va obrir a nous formats i estils d’historieta. El tàndem format per Alfons López i Rafel Vaquer (Franckfurt2) va ser un dels primers a introduir el color directe i retolació manual en les seves pàgines, en historietes plagades de gags, amb un aire més modern. Amaníaco edicions recull ara en un tom les pàgines restaurades de la sèrie Atasco Star, una creació d’Alfonso López i Rafel Vaquer en la qual també van participar FP Navarro i Xavi Roca. Historietes d’humor, originalment publicades en revistes com Pulgarcito i Bruguelandia i que van comptar amb una continuació més recent en el dominical L’Avui dels Súpers.