El Mirador és un projecte de l’artista Lluís Fuster, un finestral en el número 6 del carrer Set Cantons de Palma, cedit a artistes, perquè ho intervinguin amb les seves propostes.

En ocasió del Festival CòmicNostrum, Margalida Vinyes ha participat en el projecte, amb la il·lustració que serveix de cartell al Festival.