23 anys després de la seva primera edició, Nórdica libros reeditarà Órficas, el preciós llibre que incloïa una historieta, il·lustracions i textos que el propi Max va escriure sobre
 el mite d’Orfeu, així com cites clàssiques greco-llatines o la traducció de l’Orfeu de Monteverdi.

Imprescindible!.