Enriqueta Llorca (Palma, 1976)

 Es forma com a il·lustradora a la Escola Massana de Barcelona i es diploma en Art i Disseny per la UAB.

Té dos llibres autoeditats Anima, animus, projecte final de carrera, i Trenta Analogías, accésit Injuve 2006. També és autora del llibre de relats 6 AM, Editorial Garabattage, 2010.

 Ha treballat per a diferents editorials realitzant il·lustracions de portada i de continguts. Ninfa Publicacions, Garabattage, Sloper, Barcelona Educació i la recent Editorial Clúster, són algunes d’elles.

Links

Instagram