Rafel Vaquer ha recuperado el personaje de Madò Olivera de l’Història de les Balears en Còmic para explicar la historia del yacimiento arqueológico de Sa Galera, en el islote con ese nombre de Can Pastilla. Sa Galera, l’illa de les mil històries és una publicació patrocinada per la Regidoria d’Educació i Política Lingüística i es podrà adquirir en les llibreries de Palma.