Mètode Còmic web independiente2024-03-12T12:16:04+00:00

El Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca amb la Universitat de les Illes Balears i  han llançat, amb la col·laboració de la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital del Govern de les Illes Balears, la col·lecció Mètode Còmic. Ciència en Vinyetes, un projecte de divulgació científica  il·lusionant: una col·lecció que pretén despertar i mantenir l’interès per la ciència a qualsevol edat.

L’objectiu de la col·lecció és acostar la ciència i el coneixement a la societat en general i molt particularment, als escolars. Mètode Còmic es decanta pel llenguatge visual i literari del còmic per arribar a totes les edats, independentment dels coneixements de ciència que ja tinguin, com a eina per despertar i mantenir l’interès científic. Fer divulgació a través del còmic és també una aposta per un medi viu i popular. El seu llenguatge visual i literari permet arribar a persones de tota edat, independentment dels seus coneixements previs, i aprofundir en qualsevol tema. Aquesta col·lecció n’és la prova.

Gaudim de les vinyetes, gaudim de la ciència!

Joan Miquel Morey i Miguel Ángel Miranda

Llegeix Aventura Natura online

Na Lila i na Bosca són dues sargantanes, filla i mare, que viuen en un illot de les Balears i que s’endinsen en l’aventura de conèixer la natura en un viatge pels ecosistemes illencs més representatius. Na Lila, plena de curiositat, i na Bosca, plena de coneixement científic, aniran coneixent els animals, les plantes i fins i tot els microorganismes més característics dels diferents ecosistemes. Aquest recorregut les portarà a indrets tan fascinants com les coves, les salines, la muntanya o les praderies de posidònia. Acompanya na Lila i na Bosca en aquesta Aventura Natura!

Na Lila i na Bosca s’endinsen en l’aventura de conèixer els principals impactes que afecten els ecosistemes de l’arxipèlag. Na Lila, plena de curiositat, i na Bosca, plena de coneixement científic, descobriran com la massificació de les platges, la modificació del paisatge, el plàstic, el canvi climàtic i les espècies invasores, entre altres agents, afecten els ecosistemes. Acompanya na Lila i na Bosca en aquesta nova Aventura Natura!

Y també adaptat al format del teu mòbil

El nostre equip

MIGUEL ÁNGEL MIRANDA
(València, 1970)

És catedràtic de Zoologia a la Universitat de les Illes Balears i la seva recerca està centrada en l’Entomologia Aplicada. Ha estat editor i guionista dels dos primers números de la col·lecció Mètode Còmic. Encara li encanta fer servir guixos de colors per dibuixar i explicar l’anatomia dels animals.

LUIS RESINES
(Madrid, 1975)

Llicenciat en Belles Arts, il·lustrador i dissenyador gràfic, més conegut com Pelopantón, des de l’any 2010 treballa fomentant la cultura científica i la consciència ecològica. Ha dibuixat també els dos primers números d’aquesta col·lecció.

ENRIQUETA LLORCA
(Palma, 1976)

Es forma com a il·lustradora a l’Escola Massana i es diploma en Art i Disseny per la UAB. Ha treballat per a diferents editorials realitzant il·lustracions de portada i de continguts i còmics. És l’autora de les portades de la col·lecció Mètode Còmic.

Guia d’experts d’experts

Volem donar visibilitat als investigadors i investigadores de les Illes Balears que treballen en els diferents temes que aborda la nostra col·lecció. Aquí trobareu una ressenya de les tasques de recerca i el contacte d’alguns d’ells. La llista està oberta a noves col·laboracions.

Ecosistemes

Dr. Jaume Flexas
Ecosistemes: Garriga, alzinar, ecosistemes dunars a Balears

Hi ha plantes que viuen de formes molt diferents i en ambients molt diversos, incloent els extrems climàtics del món, com ara els deserts, l’Antàrtida o les altes muntanyes. Entendre l’ecofisiologia d’aquestes espècies és essencial per a entendre la diversitat biològica de les plantes des d’un punt de vista funcional, i alhora identificar mecanismes de tolerància a estressos i canvi climàtic que es puguin implementar per a millorar la producció dels cultius.
Contacte: jaume.flexas@uib.es

Dr. Jeroni Galmés
Ecosistemes marins

La recerca es centra en la caracterització dels mecanismes de captura activa de carboni i la seva posterior fixació per part de fanerògames aquàtiques i les adaptacions que aquestes espècies han duit a terme per adaptar-se a un medi en el qual la fotosíntesi es troba limitada per manca de substrat. Els resultats serviran per conèixer el potencial de captura de carboni d’aquests ecosistemes, les diferències entre algues de la mediterrània i d’altres invasores i l’evolució del mecanisme fotosintètic en el retorn al medi aquàtic d’un grup de fanerògames.
Contacte: jeroni.galmes@uib.cat

Dra. Julia López
Ecosistemes terrestres: boscos i cultiu

Investigo dins del camp de l’entomologia aplicada, estudiant les relaciones entre els insectes que influeixen sobre l’activitat humana ja sigui sobre la nostra salut o els sistemes de producció agrícola i ramadera. Exemples en serien el moscard tigre que por transmetre malalties mitjançant la seva picada, o els escumaders que transmeten el bacteri Xylella fastidiosa a cultius com olivera, ametller i vinya.
Contacte: julia.lopez@uib.es

Dr. Miguel Ángel Miranda
Grup de recerca de Zoologia Aplicada i de la Conservació. UIB
Ecosistemes terrestres

Me dedico a l’estudi dels insectes (Entomologia) a ecosistemes agrícoles i naturals, com ara plagues i vectors de malalties de plantes, animals i humans. M’interessa molt conèixer la biologia dels insectes, com i quan se desenvolupen al medi i quins són els seus depredadors o paràsits. Alguns insectes que hem estudiat són la mosca de la fruita mediterrània, la mosca de la olivera, vectors de Xylella fastidiosa i el moscard tigre entre d’altres. Si vols més informació sobre la meva tasca de recerca pots fer clic a l’enllaç.
Contacte: ma.miranda@uib.es

Dr. Guillem Pons
Ecosistemes: Cavitats, illots, albuferes, sistemes dunars, litoral

La biodiversitat d’ambients especials, els endemismes, espècies úniques dins uns ambients també únics.
Contacte: guillemx.pons@uib.es

Dra. Ana Sanz
Ecosistemes marins

Estudio la dinámica de poblaciones (supervivencia, reproducción y movimientos) de especies de aves marinas que crían en islas e islotes. En concreto, a los paíños (las más pequeñas de las aves marinas); las pardelas (unas de las más amenazadas) y las gaviotas (las más oportunistas y con mayor relación con el hombre). Investigo cómo les afectan los cambios ambientales, la presencia de depredadores y/o los parásitos y patógenos. Trabajo para conseguir que sus poblaciones se mantengan estables y garantizar su conservación.
Contacte: ana.sanz@uib.es

Dra. Maria Valls
Ecosistemes marins

Em dedico a investigar qué mengen els peixos i cefalòpodes que viuen en els fons marins de les Illes Balears. Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO).
Contacte: maria.valls@ieo.es

Impactes als ecosistemes

Dr. Carlos Barceló
Grup de recerca de Zoologia Aplicada i de la Conservació. UIB
Insectes invasors

La meva recerca esta lligada a l’estudi d’artròpodes vectors de malalties que afecten als animals i als humans, especialment a la vigilància d’espècies invasores com el moscard tigre. Al nostre grup hem estudiat els flebòtoms, les beates, els mosquits i les paparres que son responsables de la transmissió de malalties zoonòtiques. Si vols més informació sobre la meva tasca de recerca pots fer clic a l’enllaç.
Contacte: carlos.barcelo@uib.es

Dr. Macià Blazquez
Grup d’investigació CRIGUST
Balearització

M’he especialitzat en l’estudi de la planificació territorial turística. Col·labor amb moviments socials ecologistes, especialment amb el GOB, i de recerca independent, com és Alba Sud. He coordinat aquests tres darrers projectes:
https://emcrotur.uib.eu
https://overtourism-degrowth.uib.eu
https://cretlit.uib.es/
Contacte: mblazquez@uib.cat

Dr. Miquel Capó
Centro para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. UPM
Impactes antròpics sobre la vegetació

Investigo l’impacte de la sobrepoblació d’herbívors en la regeneració de les comunitats vegetals. També centro els meus estudis en la protecció de les espècies amenaçades i en conèixer l’ecologia dels ambients insulars.
Contacte: miquelcaposervera@gmail.com

Dr. Celso Garcia
Grup de recerca Glowater (Recursos hídrics i canvi global)
Sobreexplotació i contaminació d’aqüífers

La meva recerca es centra en els impactes antròpics sobre el cicle de l’aigua i la seva disponibilitat, especialment en zones turístiques insulars. També estudio l’efecte de les sequeres sobre els recursos hídrics i la sobreexplotació i contaminació d’aqüífers. M’apassionen els torrents i els seus ecosistemes fluvials així com la seva interrelació  amb les aigües subterrànies.
Contacte: celso.garcia@uib.es

Dr. Damià Gomis
Canvi Climàtic

Una part de la meva recerca es centra en el canvi climàtic marí des de la vessant de la Física. Analitzam observacions i feim projeccions futures de variables com la temperatura, la salinitat, el nivell del mar, els corrents marins o l’onatge. Aquestes variables són emprades després pels científics que estudien els impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins.
Contacte: damia.gomis@uib.cat

Dr. Núria Marbà
Grup de Recerca del Canvi Global. IMEDEA (CSIC-UIB).
Ancoratge de la posidònia

Els meus camps de recerca son l’ecologia de les plantes marines i el canvi global. M’interessa conèixer com funcionen els ecosistemes marins dominats per vegetació, com aquests ecosistemes poden contribuir a mitigar els impactes del canvi global, i a la vegada,  la seva vulnerabilitat a les pressions locals i globals.
Contacte: nmarba@imedea.uib-csic.es

Dr. Miguel Ángel Miranda
Grup de recerca de Zoologia Aplicada i de la Conservació. UIB
Insectes invasors

Me dedico a l’estudi dels insectes (Entomologia) a ecosistemes agrícoles i naturals, com ara plagues i vectors de malalties de plantes, animals i humans i les espècies invasores. M’interessa molt conèixer la biologia dels insectes, com i quan se desenvolupen al medi i quins són els seus depredadors o paràsits. Alguns insectes que hem estudiat són la mosca de la fruita mediterrània, la mosca de la olivera, vectors de Xylella fastidiosa i el moscard tigre entre d’altres.  Si vols més informació sobre la meva tasca de recerca pots fer clic a l’enllaç.
Contacte: ma.miranda@uib.es

Miguel McMinn
Aus marines

En els últims 20 anys he treballat en diversos projectes de seguiment i conservació de la flora i fauna amenaçada de les Balears, incloent el Parc Nacional de Cabrera, la majoria relacionats amb aus marines. També em vaig encarregar de coordinar el projecte d’eradicació de rata negra al Parc Natural de sa Dragonera. Des de l’any 2006 col·labor amb la Universitat d’Oxford en l’estudi de l’ecologia tròfica i migració de la baldriga balear. He col·laborat en diversos projectes de divulgació i de turisme d’ornitologia. En l’actualitat form part de l’equip de Minuartia, treballant en gestió dels riscos per fauna.

Contacte: mmcminn@biologiaib.org

Dr. Ivan Murray
Massificació turística

La meva recerca se centra fonamentalment en l’estudi de la relació entre economia i ecologia, tot prestant especial atenció a les contradiccions ecosocials que genera el creixement econòmic i els seus conflictes. La meva recerca s’emmarca en el que serien els camps de la geografia crítica, l’economia ecològica i l’ecologia política. Bona part de la meva investigació s’ha adreçat a estudiar les Illes Balears i l’impacte del turisme des d’una perspectiva geohistórica.
Contacte: ivan.murray@uib.cat

Dr. Joan Rita
Grup de recerca de Biologia de les plantes en condicions mediterrànies. UIB
Vegetació invasora

Estudio la flora i la vegetació de les Balears. Particularment m’interessen els problemes de les especies de plantes rares i amenaçades, i els impactes que les posen en perill, com és el de les espècies exòtiques invasores.
Contacte: jrita@uib.es

Dr. Andreu Rotger
Grup d’Ecologia i Demografia Animal IMEDEA CSIC-UIB
Espècies invasores

La meva investigació se centra en l’ecologia de poblacions i la demografia aplicada a diverses espècies animals. A més, em dedico a l’estudi de l’ecologia espacial d’aus marines. Tot des d’una perspectiva tant de conservació com de gestió. Especialment, em fascina la recerca sobre la sargantana balear i estudiar com les diferents poblacions responen davant diverses pertorbacions. Les principals activitats del meu grup de recerca est poden veure al nostre blog.
Contacte: arotger@imedea.uib-csic.es

Dra. Ana Sanz
Grup de recerca de Zoologia Aplicada i de la Conservació. UIB
Grup d’Ecologia i Demografia Animal IMEDEA CSIC-UIB
Conservació d’aus marines

Estudio ecologia, demografia i dinàmica de poblacions animals, principalment aus i rèptils. Avaluo com les pressions humanes poden afectar a la supervivència dels individus i com se poden mitigar les amenaces per a millorar l’estat de conservació de espècies amenaçades.

Algunes de les especies que més estudio son els voltors i les aus marines com els virots, gavines i nonetes. Les principals activitats del meu grup de recerca est poden veure al nostre blog.
Contacte: ana.sanz@uib.es

Dra. Anna Traveset
Grup de Recerca en Canvi Global, IMEDEA CSIC-UIB
Interaccions ecològiques entre especies

La meva línia de recerca es centra en un component important de la biodiversitat, les interaccions ecològiques entre especies. M’interessa concretament com són de vulnerables al canvi global. M’enfoco sobretot en la biodiversitat de les illes, cercant patrons comuns al llarg de gradients latitudinals, des dels tròpics fins a l’`àrtic.
Contacte: atraveset@csic.es

Dra. Pau de Vilchez
Comitè d’Experts sobre Transició Energètica i Canvi Climàtic de Balears
Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic. UIB
Canvi climàtic

Treballo tant sobre els seus impactes del canvi climàtic com en les mesures que cal prendre per donar-li resposta: la mitigació i l’adaptació. M’interessa molt l’intersecció entre canvi climàtic (medi ambient) i drets humans. Venc de l’àmbit del dret internacional, i per això segueixo les conferencies internacionals sobre el clima, però també treballo a nivell local i europeu sobre les solucions que es poden implementar. M’interessa molt com comunicar en positiu sobre aquest desafiament.

Contacte: pau.devilchez@uib.eu

Aquets projecte s’ha realitzat gracies als ajuts per a l’organització d’actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic de les Illes Balears de la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital

Go to Top