Joan Miquel Morey (Palma,1974)

Llibreter especialitzat en còmic (1995-2014), guionista ocasional i gestor de projectes culturals (des de 1996).

Impulsor, entre d’altres, de l’Associació d’Amics i Víctimes del Còmic, Còmic Nostrum, Clúster de Còmic i Nous Mèdia, Festival Les Nits de sa Galera i l’Adhesió de Palma i Eivissa a l’Itinerari Cultural del Consell d’Europa, La Ruta dels Fenicis i del Premio Nacional de Cómic espanyol.

Projectes entorn de la lectura, el còmic, les noves tecnologies, l’associacionisme i la cooperació, l’arqueologia, l’educació i el màrqueting. Accions a Espanya, el Marroc i França.

Links

Web