Jaume Vaquer (Palma, 1966)

Ha estat tècnic editorial, traductor, editor, crític, comissari d’exposicions, coordinar de jornades… Fins i tot un programa de ràdio va fer uns anys.  Ara ha tornat vell i malsofrit i s’ha quedat en col·leccionista i lector.

Links

Neuras y Paranoias

Carne de papel y tinta