AINA  MOLL. LA GRAN DEFENSORA DE LA NOSTRA LLENGUA

Per a commemorar el 90 aniversari del naixement d’Aina Moll, l’Ajuntament de Palma ha editat aquesta historieta, escrita per Pilar Arnau i il·lustrada per Margalida Vinyes. S’han imprès 2000 exemplars. Ara també pots llegir i descarregar la versió digital en aquest enllaç.