Fins al 18 de març es pot visitar a l’Arxiu del Regne de Mallorca l’exposició Dones artistes, amb treballs de Teresa Matas, Maria Huerga Forteza, Mercedes Laguens, Maria Isabel Uribe, Natasha Zupan i l’il·lustradora Margalida Vinyes