CARTELL DE RAFEL VAQUER PER A LES JORNADAS DE CÓMIC VILLA DE AVILÉS

L’organització de les XXII Jornadas Internacionales de Cómic Villa de Avilés ha presentat el seu cartell. En aquesta ocasió està il·lustrat per Rafel Vaquer, un dels autors assidus a les Jornades.

2017-08-26T10:36:18+00:00